Kontrola Zarządcza i Audyt

Kontrola Zarządcza i Audyt

Studia realizowane przy współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom szerokiego zakresu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli i audytu wewnętrznego oraz ukazanie ich znaczenia w administracji publicznej, przedsiębiorstwach oraz biznesie. Studia te przygotowują słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na audytora wewnętrznego.


Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także pracownicy zajmujący stanowiska administracyjne różnego szczebla w instytucjach samorządowych, a także wszystkie osoby zamierzające ubiegać się o pracę na tym stanowisku.


Korzyści dla słuchaczy:

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego zgodnego z aktualnymi przepisami. Dzięki zdobyciu wiedzy i praktycznych umiejętności, absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do przeprowadzenia audytu oraz kontroli w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Program studiów opracowany jest na podstawie standardów Ministerstwa Finansów, a także zgodny z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Dodatkowo absolwenci otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne z zakresu Audytu Wewnętrznego w myśl Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wystawiony przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Na stronie znajduje się informacja dot. procesu certyfikacji https://www.iia.org.pl/certyfikacja/proces-certyfikacji


Wykładowcy:

Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, case study, warsztatów oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się audytem wewnętrznym jak i jego elementami posiadające wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę praktyków związanych z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, a także kadrę Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.


Program studiów obejmuje:

Moduł 1: Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego - współczesne modele

 • Zagadnienia ogólne z ekonomii
 • Podstawy rachunkowości i badanie sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Współczesne modele zarządzania i systemy kontrolne
 • Kontrola pomocy publicznej
 • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym
 • Coaching
 • Sesja ekspercka

Moduł 2: Audyt i kontrola wewnętrzna

 • Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (pozycja i rola audytu wewnętrznego w jednostce)
 • Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (karta audytu, program zapewnienia i poprawy jakości)
 • Metodyka przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające, techniki audytu)
 • Praktyczna realizacja zadań audytowych
 • Elementy statystyki w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego
 • Audyt informatyczny
 • Kontrola zarządcza
 • Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu korupcji i nadużyć
 • Sesja ekspercka

Moduł 3: Finansowanie jednostek sektora finansów publicznych

 • Podstawy prawoznawstwa, w tym źródła prawa
 • Zasady dochodzenia roszczeń przed sądem
 • Finanse publiczne, w tym dyscyplina finansów publicznych
 • Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Postępowania administracyjne

Forma zaliczenia: Test z wybranych zagadnień programowych

Ilość semestrów: 2

Liczba godzin: 203

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki