Uniwersytet Dziecięcy

Uniwersytet Dziecięcy

Pomyśl o rozwoju swojego dziecka!
i skorzystaj z oferty Inowrocławskiego Uniwersytetu Dziecięcego przy Kolegium Nauk
Społecznych WSG w Inowrocławiu

To już kolejna edycja, w której Twoje dziecko może wziąć udział

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, WSG stara się o włączanie dzieci do uczestnictwa w kształceniu, prowadząc zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji najmłodszych. Celem tej inicjatywy poza oczywistością, jaką stanowi zaszczepienie umiłowania wiedzy wśród dzieci, jest także rozbudzenie i wsparcie zainteresowań naukowych, promowanie otwartości i postawy zadziwienia światem oraz szukanie odpowiedzi na dręczące pytania, czego efektem jest przyjemność obcowania z wybitnymi postaciami nauki na niezapomnianych wykładach oraz świetna zabawa i przygoda, przełamująca stereotyp nudnego uczenia się, a także zadowolenie płynące z posiadanej wiedzy.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych i upowszechnienia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży Wyższa Szkoła Gospodarki podejmuje współpracę z samorządami i innymi podmiotami w naszym regionie. Oferujemy skorzystanie z naszego doświadczenia i przyjęcie pozytywnych praktyk aktywizacji najmłodszych. Możecie Państwo zatem już teraz zapisywać swoje dzieci na zajęcia wypełniając formularz on-line na stronie www.rodzinka.byd.pl

Rok akademicki na uniwersytecie dla dzieci rozpocznie się pod koniec września i trwać będzie do czerwca. W każdym semestrze realizowanych jest kilka spotkań. Zajęcia odbywać się będą w soboty.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 

Uczestnikiem Inowrocławskiego Uniwersytetu Dziecięcego KNS w Inowrocławiu może być każde dziecko w wieku 6-12 lat, które pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć własnego rozwoju.

Każdy "Mały Student" Inowrocławskiego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymuje indeks, który uprawnia go do uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz dodatkowych imprezach i spotkaniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Gospodarki.


WARUNKI UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM
* złożenie formularza na stronie www.rodzinka.wsg.byd.pl
* złożenie stosownych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji
* wniesienie opłat określonych w Regulaminie Inowrocławskiego Uniwerystetu Dziecięcego
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wszyscy kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
* kserokopia dowodu wpłaty

OPŁATY
* 100,00 zł - opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)
* 200,00 zł - opłata roczna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w roku)
* 20,00 zł - opłata za wydanie duplikatu za zagubiony indeks
 
Opłaty należy dokonywać przelewem na poniższe konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
nr konta: 13 1090 1072 0000 0001 1991 0510
Santander Bank Polska S.A.
(z dopiskiem: INOWROCŁAWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY + imię i nazwisko dziecka)

INFORMACJE KONTAKTOWE
Inowrocławski Uniwersytet Dziecięcy
Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu
ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław
tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Eurodesk
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki