Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to organizacja zapewniająca wysoką jakość wsparcia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządowych. OWES w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy od 2019 roku do 2023 roku, prowadził projekt pn. Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej wspierający organizacje pozarządowe. Po procedurze akredytacji i sukcesie poprzedniej edycji, nastąpiła kontynuacja projektu od stycznia 2024 roku, gdzie zaplanowano utworzenie 82 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Biuro znajduję się w Inowrocławiu na ul. Świętokrzyskiej 6, a także we Włocławku na ul. Cyganka 24.

 

 

Oferujemy wsparcie poprzez bezpłatne doradztwo specjalistyczne w zakresie:

 • zagadnień prawnych,
 • finansów,
 • marketingu,
 • księgowości i rachunkowości,
 • polityki kadrowej,
 • wsparcie psychologa,
 • doradztwo zawodowe,
 • zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • rejestrowanie działalności PES,
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES,
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

Prowadzimy również szkolenia:

 • Powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES,
 • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
 • Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów,
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych,
 • Restrukturyzacja działalności,
 • Lokalne strategie i rady działalności,
 • Zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
 • Umiejętności społeczne, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Dysponujemy bezzwrotnym dofinansowaniem inwestycyjnym na nowo utworzone miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub nowo powoływanym. Warunkiem udzielenia dotacji jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób spełniających kryteria opisane w definicji wykluczenia społecznego. Finansujemy również specjalistyczne szkolenia zawodowe dla osób planowanych do zatrudnienia lub już zatrudnionych, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji na planowanym miejscu pracy lub nowym wynikającym z restrukturyzacji działalności już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki