Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne

CO TO JEST KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE:

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.
Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.


KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w uczelni wyższej,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • skrócenie okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.


KIERUNKI:

 1. Dyplomowany specjalista grafiki komputerowej
 2. Dyplomowany specjalista kadr i płac
 3. Dyplomowany specjalista logistyki
 4. Dyplomowany specjalista rachunkowości
 5. Dyplomowany specjalista tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz bazami danych
 6. Dyplomowany specjalista żywienia i usług gastronomicznych

REKRUTACJA:

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty potwierdzające:

 • ukończenie liceum/technikum lub szkoły policealnej, albo
 • ukończenie technikum lub szkoły policealnej oraz zdany egzamin zawodowy, albo
 • ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwo dojrzałości

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO:

 1. uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie,
 2. zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa
 3. obecność na co najmniej 70% godzinach zajęć.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE KWALIFIKACJI:

opcja 1.

Absolwent szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

opcja 2.

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał ani matury, ani egzaminu zawodowego, może odbyć kształcenie specjalistyczne a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

opcja 3.

Jeśli jednak w trakcie kształcenia  absolwent szkoły średniej  zda maturę lub otrzyma dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.


KONTAKT:

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu
ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław
tel. 52 567 00 97
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Świętokrzyska 6
88-100 Inowrocław

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Eurodesk
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki